Koordinatorė

Jurgita Bertulienė, Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos valdybos narė, anglų kalbos pedagogė, patyrusi neformaliojo ugdymo veiklų ir projektų organizatorė ir koordinatorė, anglų kalbos mokyklos vadovė Panevėžyje.

Patirtis:

 • turi ilgametę darbo su vaikais patirtį neformaliojo ugdymo aplinkoje (stovyklose, būreliuose)
 • geba parengti ir vykdyti anglų kalbos neformaliojo ugdymo programas
 • sutelkia kitus pedagogus bendram darbui
 • anglų kalbos mokymui taiko netradicinius metodus – projektus, žaidimus, mobiliąsias technologijas
 • atsakingai dirba su mokinių grupėmis stovyklose ir būreliuose
 • atsižvelgia į kiekvieno mokinio poreikius
 • rūpinasi, kad kiekvienas vaikas būtų sudomintas ir įsitrauktų į mokomąsias veiklas – skiriamas individualus dėmesys
 • yra kūrybinga ir išradinga – jos sukurti žaidimai ir projektai leidžia mokiniams ne tik mokytis anglų kalbos, bet ir gauti bendrųjų žinių apie kitakalbes šalis, kultūras, papročius
 • didelį dėmesį skiria vertybinių nuostatų ugdymui – moko vaikus mandagumo, draugiškumo, tolerancijos, atsakingumo ir pan.
 • plačiai naudoja moderniąsias technologijas
 • kuria mokiniams interaktyvias užduotis pagal įvairias temas ir mokinių amžių bei kalbos mokėjimo lygį
 • organizuoja darbą poromis ir grupelėmis, siekiant kad vaikai būtų kuo labiau įtraukiami į mokymosi procesą

Asmeninės savybės:

 • bendrauja nuoširdžiai, maloniai, siekia geros nuotaikos kolektyve, kuria teigiamą atmosferą
 • problemas sprendžia konstruktyviai, siekiant kompromiso ir teigiamo rezultato
 • yra paslaugi, visuomet pasirengusi padėti kolegoms, bendradarbiams